نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

پک ایمپلنت (کامل)

تعداد محتویات
1 شان 70*۷۰ بقچه
1 شان ۹۰*90پرفوره
1 روکش ساکشن
1 روکش هندپیس
1 روکش دسته چراغ فویلی
2 گان (دکتر و پرستار)
2 کلاه جراحی (دکتر و پرستار)

پک پایه (بیمار)

تعداد محتویات
1 شان 70*۷۰ بقچه
1 شان ۹۰*90پرفوره
1 روکش ساکشن
1 روکش هندپیس
1 روکش دسته چراغ فویلی

پک پریو (نیمه)

تعداد محتویات
1 شان 70*۷۰ بقچه
1 شان ۹۰*90پرفوره
1 روکش ساکشن
1 روکش هندپیس
1 روکش دسته چراغ فویلی
1 گان (دکتر و پرستار)
1 کلاه جراحی (دکتر و پرستار)
1 جفت آستین الیافی

پک جنرال (ساده)

تعداد محتویات
1 شان 70*۷۰ بقچه
1 شان ۹۰*90پرفوره
1 روکش ساکشن
1 روکش هندپیس
1 روکش دسته چراغ فویلی
1 گان (دکتر و پرستار)
1 کلاه جراحی (دکتر و پرستار)