نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

پک آرتروسکوپی

ردیف مشخصات اندازه تعداد
1 کاور ترالی 200*160 1
2 شان 100*100 2
3 شان 100*200 2
4 شان 200*160 4
5 شان پرفوره یو 250*160 1
6 مایوکاور 120*90 1
7 چسب 50*10 1
8 حوله 40*40 2
9 گان جراح xl 2
10 اندیکاتور EO class5 1

پک ابدومینوپلاستی

ردیف مشخصات انداره تعداد
1 گان جراح xl 3
2 شان رومیزی 200*150 2
3 کیف 30*26 1
4 چسب ولکرو 1
5 شان چسب دار 200*150 4
6 شان چسب دار 100*100 4
7 مایو کاور 90*120 1
8 چسب - 2
9 حوله 40*40 6
10 شان 200*150 1
11 اندیکاتور EO class5 1

پک ارتوپدی

ردیف مشخصات اندازه تعداد
1 کاور ترالی 200*160 1
2 شان 100*100 2
3 شان 100*200 2
4 شان 200*160 4
5 شان پرفوره یو 250*160 1
6 مایوکاور 120*90 1
7 چسب 50*10 1
8 حوله 40*40 2
9 گان xl 2
10 اندیکاتور EO class5 1

پک استریل آنژیوگرافی

ردیف مشخصات انداره تعداد
1 کاور میز ضد آب 200*160 1
2 شان انژیوگرافی 300*160 1
3 سینی 35*25 1
4 گاز 8 لایه 10*10 5
5 لگن 900 سی سی 1
6 گالیپاد 250 سی سی 1
7 رسیور 500 سی سی 1
8 گالیپاد 100 سی سی 3
9 کاپ دارو 1
10 کاور 2
11 اسپانژ 1
12 گان جراح xl 2
13 حوله 2
14 اندیکاتور EO class5 1

پک استریل چشمی

ردیف مشخصات انداره تعداد
1 کاور ترالی 150*100 1
2 شان پرفوره بگ دار 150*100 1
4 شان 100*100 3
5 گان جراح xl 2
6 حوله 40*40 2
7 اندیکاتور EO class5 1

پک اورولوژی

ردیف مشخصات انداره تعداد
1 گان جراح xl 2
2 حوله 40*40 2
3 شان بقچه 100*100 1
4 شان ترالی 150*200 1
5 شان پرفوره اورولوژی با کیسه 210*240 1
6 چسب 10*50 2
7 اندیکاتور EO class 5 1

پک رینوپلاستی

ردیف مشخصات انداره تعداد
1 گان جراح xl 2
2 شان ساده 160*180 1
3 شان ساده 120*120 2
4 شان پرفوره 180*160 1
5 کیسه نایلونی 1
6 چسب دورو 20*5 2
7 شان رومیزی ضد آب 120*170 1
8 حوله 40*40 2
9 اندیکاتور EO class5 1

پک زایمان

ردیف مشخصات اندازه تعداد
1 کاور ترالی 200*160 1
2 شان ضد آب 100*100 1
3 جوراب لیتوتومی 80*140 2
4 حوله نوزاد 80*100 1
5 گان ضد اب xl 1
6 حوله 40*40 1

پک سزارین

ردیف مشخصات اندازه تعداد
1 کاور ترالی 200*160 1
2 شان 100*100 1
3 شان بگ دار 300*160 1
4 مایوکاور 120*90 1
5 چسب 50*10 1
6 گان جراح ضد اب xl 2
7 حوله 40*40 2
8 اندیکاتور EO class5 1

پک قلبی اطفال

ردیف مشخصات انداره تعداد
1 شان چسب دار 150*200 1
2 شان چسب دار 75*75 2
3 گان جراح ضد آب xl 2
4 شان پرفوره چسب دار 300*220 1
5 حوله 40*40 4
6 مایو کاور 120*90 1
7 کیف 26*30 2
8 شان رومیزی 150*230 2
9 چسب ولکرو 2
10 اکارتور 2
11 شان 150*200 1
12 چسب 10*50 2
13 اندیکاتور EO class5 1

پک قلبی بزرگسال

ردیف مشخصات انداره تعداد
1 شان اصلی 160*200 1
2 شان یو 160*200 1
3 شان 120*160 4
4 گان جراح ضد آب xl 2
5 کاور میز ترالی 200*150 1
6 حوله 40*40 6
7 مایو کاور 120*90 1
8 کیف 26*30 2
9 اندیکاتور EO class5 1

پک کورتاژ

ردیف مشخصات انداره تعداد
1 گان جراح xl 1
2 حوله 40*40 1
3 شان ساده 100*100 1
4 شان پرفوره 120*160 1
5 شان رومیزی ساده 100*160 1
6 شان رومیزی ضدآب 100*150 1
7 کاور پا 100*150 2
8 اندیکاتور EO class 5 1