مقالات

چگونگی پوشش در محیط های درمانی

چگونگی پوشش در محیط های درمانی

از آنجایی که پوشش و آراستگی ظاهر پزشکان در جلب اعتماد بیماران بسیار تاثیرگذار بوده و در یک مطالعه آینده نگر تاثیر میزان اعتماد بیماران را با سنجش اجرای یکی از دستورات پزشکی داده شده با و بدون روپوش پزشکی سفید تحت بررسی قرار گرفته که در این تحقیق پزشک کودکان پس از معاینه نوزاد بر بالین مادران حضور می یافت و ضمن راهنمایی های لازم 4 الی 5 روز دیگر توضیه ویزیت مجدد نوزاد را میداد و این کار یک هفته با روپوش و یک هفته بدون روپوش سفید انجام می گرفت.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان انجام سفارشات پزشک در مادرانی که با روپوش راهنمایی شده اند 65% و گروهی که بدون روپوش و با لباس معمولی راهنمایی شده اند 47% بوده که ار نظر آماری معنی دار می باشد.
این نتایج نشان می دهد که با روپوش بیماران احساس رضایت بیشتری دارند که بسیار حائز اهمیت می باشد.
در این مقاله به چند مدل روپوش و ویژگی های آن اشاره می کنیم.

 

 

پزشکان:

لباس کار پزشکان هم مانند شغلشان مهم و حائز اهمیت می باشد.
دو ویژگی مهم راحتی (شامل داشتن آستین راحت، تنگی و قد لباس) و تمیز بودن لباس حتما باید در اولویت بوده و به دلایلی مانند کار طولانی مدت در بیمارستان و جا به جایی از اتاقی به اتاقی دیگر برای ویزیت حتما باید رعایت شود.
در توضیحات زیر چند مدل روپوش پزشک را مورد بررسی قرار داده ایم.

کت کوتاه:

شامل آستین نسبتا با لبه باز و دکمه قابلمه ای که پوشیدن و درآوردن لباس را راحت کرده و جنس ترکیبی پلی استر و پنبه هم راحتی و لطافت دارد و هم در استفاده طولانی مدت مقاوم بوده و چروک نمی شود.

یقه های ایستاده:

از مشخصات بارز این روپوش ها جیب های بزرگ و یقه ایستاده است که ظاهری شیک و رسمی به روپوش داده و معمولا برای افرادی با گردن بلند و لاغر مناسب است اما به راحتی سایر مدل ها نمی باشد.

یقه انگلیسی با قد متوسط:

این روپوش ها برای پزشکانی که مقداری چاق تر هستند توصیه می شود چون فرد را بلندتر و کشیده تر نشان می دهد و در عین حال یقه های زیبا با حالتی کت مانند را دارد.

روپوش آستین کوتاه:

معمولا دو رنگ بوده گاها در یقه و سرجیب و قفسه سینه رنگ دیگری دارد و ظاهر جذاب تری با یقه انگلیسی دارد و می تواند حس بهتری با رنگ ترکیبی به بیمار دهد. در این نوع روپوش می توان شلوار همان رنگ یا رنگ دور یقه را استفاده کرد.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات

How to cover in therapeutic environments

Since the appearance of doctors is very effective in gaining the trust of patients, and in a prospective study, the effect of the level of trust of patients was investigated by measuring the implementation of one of the medical orders given with and without a white medical coat. After the examination of the newborn, the children were present at the mother’s bedside, and along with the necessary instructions, he gave instructions to visit the baby again in 4-5 days, and this work was done for one week with a white gown and one week without a white gown.
The results of this research show that the rate of carrying out doctor’s orders in mothers who were guided with gowns was 65% and the group who were guided without gowns and in normal clothes was 47%, which is statistically significant.
These results show that patients feel more satisfied with the gown, which is very important.
In this article, we mention several models of robes and their features.

 

Doctors :

Doctors’ work clothes are as important as their jobs.
Two important features of comfort (including having comfortable sleeves, tightness and length of clothes) and cleanliness of clothes must be a priority and must be observed for reasons such as long-term work in the hospital and moving from one room to another for visits.
In the following explanations, we have examined several models of doctor’s gowns.

Short coat:

It includes sleeves with a relatively open edge and pot buttons that make it easy to put on and take off the clothes, and the combined material of polyester and cotton is both comfortable and soft, and it is resistant to long-term use and does not wrinkle.

Stand Collars:

Among the distinctive features of these robes are large pockets and a stand-up collar, which gives the robe a stylish and formal look and is usually suitable for people with long and thin necks, but it is not as easy as other models.

Mid-length English collar:

These gowns are recommended for doctors who are slightly fatter because they make the person look taller and more elongated, and at the same time, they have beautiful collars with a jacket-like shape.

Short sleeve robe:

It is usually two colors, sometimes it has a different color in the collar, collar and chest, and it looks more attractive with an English collar, and it can give a better feeling to the patient with a combined color. In this type of robe, you can use pants of the same color or the color around the collar.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *